Groen verfraait nieuwe wijken - Projecten in de natuur

AfdrukkenE-mail

Gepubliceerd op zaterdag 01 januari 2011 00:00 Geschreven door Super User Hits: 5024

Categorie: Bachelor projecten

Eikendal: wonen in landgoed groen

In villapark Eikendal in Deventer wordt geprobeerd zoveel mogelijk bestaande landschappelijke elementen te behouden en het gebied een natuurlijk karakter te geven. Het park moet een schakel vormen tussen de landgoederen rondom Diepenveen, door bij de inrichting gebruik te maken van groen dat een landgoedkarakter uitstraalt, zoals lanen, bossen en velden. Centraal in Eikendal wordt een parkbos aangelegd, die wordt omsloten door bomenlanen. Houtwallen zorgen voor de afscheiding tussen de kavels en dragen bij aan de beleving van wonen in het bos.

Overgooi: wonen in een woonbos of op een terp

In de woonwijk Overgooi in Almere worden 4 woonlandschappen gecreëerd, genaamd het Waterlandse Bos, de Minipolder, het Terpenveld en het Cirkelbos (RBOI, 2000a). “Deze woonlandschappen zijn gebaseerd op de verschillende ruimtelijke kenmerken die in het huidige polderlandschap te onderscheiden zijn.” In het gebied het Waterlandse Bos wordt een 54 hectare groot woonbos aangelegd dat aansluit op het bestaande bos. Bij het bestaande Cirkelbos wordt ook een woonbos ingericht, met ronde bospercelen, boswegen en smalle bospaden die de kavels ontsluiten. In het Terpenveld wil men door ophoging van de wegen en kavels een terpenlandschap creëren. De Minipolder wordt een waterrijke wijk met een stelsel van sloten vaarten en greppels.

Meerstad: een meer als blikvanger

Door veel gebruik te maken van water bij de inrichting van Meerstad in Groningen, wordt het verreweg de grootste waterwijk van Nederland. Het watersegment zal worden uitgebreid van 30 hectare naar 600 hectare, waarbij het kernpunt wordt dat het water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. De blikvanger van Meerstad is het grote meer in het centrum van het plangebied. Het water in Meerstad heeft een belangrijke regionale functie als noodbergingsfunctie, waardoor het overtollige water in de omliggende regio kan worden geborgen in dit gebied.

Lees het rapport.

 

Alle content op deze site is eigendom van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Disclaimer

Copyright © 2023 Groene Toplocaties. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
.