Groen verfraait nieuwe wijken

AfdrukkenE-mail

Gepubliceerd op zaterdag 01 januari 2011 00:00 Geschreven door Super User Hits: 5021

Categorie: Bachelor projecten

Natuur = mooi

Bij groen in nieuwe woonwijken draait het vooral om uiterlijke verfraaiing van de woonwijk. Aspecten zoals gezondheid en milieu lijken van minder belang. Dit blijkt uit een analyse die is gemaakt van acht woonprojecten die allemaal in ontwikkeling zijn of net zijn gerealiseerd.

 

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen projecten in de stad, aan de rand van de stad en in de natuur. De projecten in de stad hebben geen of weinig natuurlijk groen in de buurt, waardoor in deze woonwijken veel gebruik wordt gemaakt van aangelegd groen. Bij de projecten aan de rand van de stad wordt een combinatie gebruikt van aangelegd groen of water en bestaand natuurlijk groen of water. Bij deze projecten in de natuur wordt geprobeerd een vloeiende overgang te realiseren tussen de woonwijk en het omliggende natuurlijke landschap, door elementen uit de natuur terug te gebruiken bij de inrichting van het woonlandschap.

In de ontwikkelingsplannen heeft water een veelzijdigere rol. De meest voorkomende waterfunctie is de afscheiding tussen de kavels of de afscheiding van de woonwijk met het omliggende gebied. Andere veel voorkomende functies van water zijn de recreatiefunctie, ecologische functie en de bergingsfunctie.

Concrete voorbeelden van functies en inrichtingselementen

Projecten in de stad:

  • Stad van de Zon, Heerhugowaard: zwemmen in de stad
  • Burggooi, Alphen aan de Rijn: zelf het groen ontwerpen en onderhouden

Projecten aan de rand van de stad:

  • Blitsaerd, Leeuwarden: geen bomen maar uitzicht
  • Het Delftse Goed, Delft: parkeren onder de collectieve tuin
  • Rieteiland Oost, IJburg: verbinding met de natuur

Projecten in de natuur:

  • Eikendal, Deventer: wonen in landgoed groen
  • Overgooi, Almere: wonen in een woonbos of op een terp
  • Meerstad, Groningen: een meer als blikvanger

Stad van de Zon: Zwemmen in de stad

De Stad van de Zon in Heerhugowaard wordt gebouwd in het recreatiegebied Park van Luna. Dit park zal onder andere bestaan uit bos, ecologische zones, een stromingslabyrint en ruim 75 hectare water van zwemkwaliteit. Dit water wordt aangelegd rondom de wijk Stad van de Zon, en heeft daarmee een belangrijke afscheidingsfunctie doordat het de woonwijk scheidt van de omliggende omgeving. Het water krijgt ook een recreatiefunctie, doordat het zeer geschikt is voor zwemmers en andere watersporters.

Burggooi: zelf het groen ontwerpen en onderhouden

Project Burggooi wordt gerealiseerd in de stad Alphen aan de Rijn. De woningen zullen worden gebouwd rondom het archeologisch themapark Archeon. Het Archeon is een aangelegd park met een groene uitstraling met veel grasweides, parkjes, bomensingels en vijvers. Daarnaast wordt in deze wijk het Kandinskypark aangelegd. Dit park is mede ontworpen door de bewoners van de woonwijk en kenmerkt zich door verschillende gras- en speelweides. Verder zijn er 5 collectieve groenvakken aangelegd op verschillende plaatsen in Burggooi, waarbij de bewoners zelf de beplanting mogen uitkiezen en verzorgen.


Het Delftse Goed: parkeren onder de collectieve tuin

In de nieuwe woonwijk het Delftse Goed in Delft worden zowel eengezinswoningen als appartementen gebouwd. Voor de bewoners van de appartementen wordt op het parkeerdek een gemeenschappelijke daktuin aangelegd met veel groen. Naast deze collectieve tuinen worden er ook nog privéterrassen aangelegd, en de bewoners van de eengezinswoningen krijgen de beschikking over een privétuin. “Niet blauw maar groen wordt dé kleur van dit nieuwe stukje Delft”

Blitsaerd: geen bomen maar uitzicht

Om het natuurlijk leefgebied van de weidevogels zo min mogelijk te verstoren is in Blitsaerd in Leeuwarden een speciale bufferzone aangelegd tussen de woonwijk en het achterliggende polderlandschap: ‘Je hebt een huis, een tuin, een sloot, een stuk land, weer water en pas daarachter zitten de vogels.’ Om het project goed te laten inpassen in de omgeving komen bepalende landschapselementen terug in de woonwijk. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van water bij de inrichting en worden bomen zoveel mogelijk weggelaten. “Een boom heeft hier een andere betekenis dan in het zuiden. Die neemt je de wind uit de zeilen en belemmert het weidse uitzicht waarop de Friesen over het algemeen zo gesteld zijn.”

Rieteiland Oost, IJburg: directe brugverbinding met Diemerpark

Aan de zuidkant van de woonwijk Rieteiland Oost komt een brug voor voetgangers en fietsers die in verbinding staat met het Diemerpark. Het Diemerpark is een natuur- en recreatiegebied met heuvelachtige vormen waardoor het de karakteristieken van een duinlandschap heeft. Aan de westkant van het park liggen onder andere de sportvelden, een recreatieweide en een strand. Richting het oosten krijgt de vrije natuur meer het overwicht, met aan het zuidoostelijke deel een langgerekt moeras dat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur. Door de brugverbinding is de woonwijk beter aangesloten op de omringende natuur.


Eikendal: wonen in landgoed groen

In villapark Eikendal in Deventer wordt geprobeerd zoveel mogelijk bestaande landschappelijke elementen te behouden en het gebied een natuurlijk karakter te geven. Het park moet een schakel vormen tussen de landgoederen rondom Diepenveen, door bij de inrichting gebruik te maken van groen dat een landgoedkarakter uitstraalt, zoals lanen, bossen en velden. Centraal in Eikendal wordt een parkbos aangelegd, die wordt omsloten door bomenlanen. Houtwallen zorgen voor de afscheiding tussen de kavels en dragen bij aan de beleving van wonen in het bos.

Overgooi: wonen in een woonbos of op een terp

In de woonwijk Overgooi in Almere worden 4 woonlandschappen gecreëerd, genaamd het Waterlandse Bos, de Minipolder, het Terpenveld en het Cirkelbos (RBOI, 2000a). “Deze woonlandschappen zijn gebaseerd op de verschillende ruimtelijke kenmerken die in het huidige polderlandschap te onderscheiden zijn.” In het gebied het Waterlandse Bos wordt een 54 hectare groot woonbos aangelegd dat aansluit op het bestaande bos. Bij het bestaande Cirkelbos wordt ook een woonbos ingericht, met ronde bospercelen, boswegen en smalle bospaden die de kavels ontsluiten. In het Terpenveld wil men door ophoging van de wegen en kavels een terpenlandschap creëren. De Minipolder wordt een waterrijke wijk met een stelsel van sloten vaarten en greppels.

Meerstad: een meer als blikvanger

Door veel gebruik te maken van water bij de inrichting van Meerstad in Groningen, wordt het verreweg de grootste waterwijk van Nederland. Het watersegment zal worden uitgebreid van 30 hectare naar 600 hectare, waarbij het kernpunt wordt dat het water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. De blikvanger van Meerstad is het grote meer in het centrum van het plangebied. Het water in Meerstad heeft een belangrijke regionale functie als noodbergingsfunctie, waardoor het overtollige water in de omliggende regio kan worden geborgen in dit gebied.

Lees het rapport.

 

Alle content op deze site is eigendom van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Disclaimer

Copyright © 2023 Groene Toplocaties. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
.