Miljonairs, woonlocaties en natuur

AfdrukkenE-mail

Gepubliceerd op zaterdag 01 januari 2011 00:00 Geschreven door Joomla! Hits: 5300

Categorie: Bachelor projecten

Een verkenning van onze toekomstige groene woonwensen

Waar zou u willen wonen als geld geen rol speelt? Deze vraag zal waarschijnlijk uw fantasie prikkelen. Niet minder is dit ook een vraag die relevant is voor beleidsmakers. Onze samenleving wordt namelijk economisch steeds rijker - deze crisis gaat voorbij! - en daardoor veranderen ook de behoeften van mensen. Een raam naar de toekomstige woon- en natuurpreferenties van brede lagen van de Nederlandse bevolking zijn de huidige voorkeuren van miljonairs.

 

Zij hebben immers relatief ruime financiële mogelijkheden om in hun wensen te voorzien. Dit onderzoek laat zien dat een toenemende economische rijkdom een hogere behoefte aan natuur mogelijk maakt en activeert, en dat daar omvangrijke implicaties voor het natuur-ruimtelijk beleid voor de lange termijn uit volgen.

 

 

Data

In dit onderzoek zijn op verschillende ruimtelijke schaalniveaus de woon- en natuurvoorkeuren van miljonairs onderzocht, en vergeleken met de voorkeuren en omstandigheden van brede lagen van de Nederlandse bevolking.

 

De volgende gegevens zijn hiervan de basis:

  • De locaties en kenmerken van 609 woningen met een waarde van ten minste €2.000.000,-.
  • Het aantal miljonairs per gemeente op basis van de woonlocaties van de helft van de Nederlandse miljonairs.
  • Een interactieve enquête die ingevuld is door 70 miljonairs in de regio Bilthoven/Zeist waarin natuur- en recreatievoorkeuren zijn gemeten.

Een korte discussie van de bevindingen

Miljonairs vertonen hogere behoeften aan natuur, en hun woonlocaties zijn sterk geconcentreerd in de Randstad. Zij wonen vaak in landelijk gebied, waarbij de nabijheid van steden een belangrijke voorwaarde blijkt, maar ook is een voorkeur voor sterk stedelijk gebied gevonden. Relatief tot gemiddelde huishoudens wonen miljonairs vaker dichtbij natuur. Het gaat dan om natuur die vaak collectief - door alle Nederlanders -  hoog gewaardeerd wordt. Dit kan ruimtelijke en maatschappelijke spanning opleveren: miljonairs bezitten relatief grote hoeveelheden privaat groen, terwijl zij tevens waarde hechten aan bestaan van publieke natuur.

Hoe kan in de toekomst bij een groeiende economische rijkdom van brede lagen van de Nederlandse bevolking voorzien  worden in de natuurbehoeften?

Hoe kan de spanning tussen private en collectieve belangen voorkomen of beperkt worden?

Hieronder staan de kenmerken van miljonairswoningen in een relatieve verhouding* tot de kenmerken van gemiddelde woningen

*lees: een miljonairswoning in landelijk gebied is 9,9 maal duurder en ligt 0,7 maal dichterbij bos dan een gemiddelde woning in landelijk gebied.

In deze thesis zijn voor natuur-ruimtelijk beleidsmakers gedaan relevante gegevens en mogelijke ontwikkelingen geïdentificeerd. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Daams, M.N. (2011) Miljonairs, woonlocaties en natuur: een verkenning van onze toekomstige groene woonwensen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het rapport.

 

Alle content op deze site is eigendom van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Disclaimer

Copyright © 2023 Groene Toplocaties. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
.